Zarządzanie wizerunkiem

Ocena obecnej sytuacji firmy/marki na tle konkurencji

Każda firma bez względu czy już jest na rynku od wielu lat czy dopiero zaczyna swoją przygodę z biznesem znajduje się już w określonej sytuacji na rynku. W takim przypadku potrzebna jest analiza, aby firma poznała swoje mocne oraz słabe strony, zarówno jeżeli chodzi o oferowane usługi oraz ich zasięg, jak również w jaki sposób jest spostrzegana na rynku. Nasze doradztwo w tej sprawie zapewnia przygotowanie analizy wizerunku marki/firmy/produktu/usługi na tle konkurencji. Po wykonaniu takiej analizy klient otrzymuje konkretne wskazówki jakie działania powinny zostać podjęte w celu poprawy lub utrzymania obecnego wizerunku. Staramy się, aby zawsze nasi klienci byli w kontakcie ze swoimi potencjalnymi klientami, lub chociaż aby byli dostępni w sytuacji kiedy zaistnieje potrzeba z ich strony do skorzystania z konkretnej usługi lub produktu.

Działania korektywne

Nie boimy się wskazywać błędów jakie popełniają firmy w przedstawianiu swojej oferty inny podmiotom i klientom. Wskazujemy błędy nie po to, aby irytować, lecz aby wprowadzać działania korekcyjne. Zajmujemy się również promocją firm uwzględniając działania przyjęte w strategii CSR.

Działania Media Relations

Podstawą naszej pracy jest gruntowana znajomość sposobu pracy z poszczególnymi mediami i dziennikarzami, naszym klientom oferujemy unikalną możliwość zbudowania dobrej relacji z mediami, nie ograniczamy się bowiem do jednostronnej komunikacji, dla nas dziennikarz jest partnerem, wiemy jak profesjonalnie prowadzić działania adresowane do mediów.
Kompleksowe usługi Media Relations świadczone przez nas obejmują: opracowanie harmonogramu działań, przygotowanie listy mediów, regularne aktualizowanie listy dziennikarzy, regularne przygotowywanie informacji prasowych i ich dystrybucję, kontakty z dziennikarzami, indywidualne spotkania z dziennikarzami, przygotowywanie i przekazywanie materiałów i zdjęć, aranżowanie wywiadów i wypowiedzi i wiele innych działań, których efektem jest obecność naszych klientów w kluczowych mediach w pozytywnym i pożądanym kontekście.

Sponsoring

Zachęcamy również naszych klientów do działań sponsoringowych, które są nieocenione z pozycji osób, które dzięki Państwa wsparciu mogę realizować inne przedsięwzięcia np. sportowe, charytatywne, naukowe i rozwojowe. Współpracujemy z fundacjami oraz organizacjami pożytku publicznego.

CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu / Corporate Social Responsibility

„Wracając po pracy do domu, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi”

CSR jest to Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Dlatego też proponujemy naszym klientom możliwość brania udziału w strategii z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, rekomendujemy konkretne programy działań CSR i działania wspierające i promujące akcję.

Stała opieka nad serwisami internetowymi

Jeżeli Twój serwis internetowy wymaga częstej a zarazem szybkiej aktualizacji danych umieszczanych na stronie internetowej (cenniki, dane techniczne, elementy graficzne itp.) proponujemy Państwu opiekę z naszej strony. Zapewnimy rzetelne i szybkie aktualizacje, w ciągu 24 godzin. Zaoszczędzi to Państwu czas, jaki potrzebny jest na wprowadzanie powyższych zmian. Gwarantujemy jednocześnie fachową pomoc techniczną i wysoki poziom utrzymania wizerunku firmy.

Opieka PR merytoryczna / redaktorska / produktowa