Organizacja Imprez i Szkoleń

Organizacja konferencji, spotkań i briefingów

Działania marketingowe wspieramy w odpowiedni sposób dobranymi wydarzeniami takimi jak: organizacja konferencje, spotkania dla mediów, briefingi, pokazy nowych produktów, kolekcji, rozwiązań technologicznych, wizyty dziennikarzy w siedzibie Klienta, realizujemy także wsparcie medialne dla takich wydarzeń jak: targi, konferencje branżowe, eventy, imprezy tematyczne, panele.

Organizacja eventów wewnętrznych

Imprezy wewnętrzne dla pracowników i klientów to działania, które nie tylko wspierają działania marketingowe oraz poprawiają komunikację z rynkiem, ale również wzmacniają integrację oraz zdolności firmy do efektywniejszego działania. Dlatego też realizujemy spotkania (eventy), które związane są z: premierą produktów, udziałem w pokazach mody (patrz moda i sztuka), wystawy, wernisaże, spotkania integracyjne dla pracowników, imprezy dla pracowników i partnerów biznesowych, otwarcia salonów, zakładów produkcyjnych itp., odpowiadamy za pomysł kreatywny i jego realizację. Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami na rynku Dolnośląskim, jak i ogólnokrajowym.

Doradztwo w sytuacjach kryzysowych i zarządzanie kryzysem

W sytuacji kryzysowej nasi konsultanci reagują natychmiast, jesteśmy odpowiedzialni za: opracowanie planu działania, doradztwo strategiczne na każdym etapie kryzysu, w szczególności w zakresie komunikacji z mediami, przygotowanie oświadczeń i komunikatów dla mediów, zarządzanie komunikacją z mediami. W naszym zespole posiadamy trenerów biznesu, jak również konsultantów, którzy prowadzą Szkolenia z zakresu:

Projektowanie stron internetowych

Strona internetowa to podstawowe źródło informacji o firmie. Internet staje się środowiskiem, które w sposób znaczący oddziałuje na konsumenta. Obecnie nie wyobrażamy sobie prowadzenie akcji promocyjnych bez udziału internetu. Ale to w obecnych czasach chyba oczywiste.
Komputer stał się dla wielu podstawowym narzędziem nie tylko pracy, ale i zabawy. Jest obecny w biurze, domu, szkole. Przekonaliśmy się, że rola Internetu w kreowaniu wizerunku marki i przekazywaniu informacji opinii publicznej jest wysoce skuteczna. Wierzymy nawet, że w niektórych segmentach rynku może ona szczególnie przewyższać efektywność tradycyjnych działań reklamowych takich jak gazety, radio czy telewizja. Chcemy mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego tworzymy projekty, których wirtualna wartość przekłada się na realne korzyści klientów. Celem naszej aktywności jest pomoc w przystosowaniu "tradycyjnego biznesu” do realiów "nowych mediów". Naszym Klientom zapewniamy zastosowanie najnowszych technologii w budowie skutecznych strategii internetowych w oparciu o określone założenia i wytyczne.

 • Komunikacja z klientami w sytuacji kryzysowej
 • Zarządzanie zmianami w sytuacji kryzysowej
 • Komunikacja z mediami w sytuacji kryzysowej – wariant 1
 • Komunikacja z mediami w nagłej sytuacji kryzysowej – wariant 2
 • Negocjacje problemowe

Komunikacja wewnętrzna

Proponujemy swoje usługi w zakresie komunikacji z pracownikami, opierając się na procesach grupowych jakie powstają w danym systemie. Każda firma jest systemem i aby jej funkcjonowanie mogło przebiegać w sposób efektywny musimy znać zarówno dobre jak i słabe strony systemu. W związku z tym przygotowujmy plany komunikacji z pracownikami, publikacje wewnętrzne takie jak biuletyny, zarządzenia wewnętrzne. Wykorzystując umiejętności naszych specjalistów dobieramy odpowiednie narzędzia do konkretnych sytuacji w jakich obecnie znajduje się firma. Współpracujemy również z trenerami biznesu, którzy na życzenie przeprowadzają szkolenia mające na celu poprawę komunikacji wewnątrz firmy.

Szkolenia, które obecnie proponujemy to między innymi:

 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie zespołem
 • Skuteczna komunikacja w zespole
 • Psychologia wywierania wpływu
 • Asertywność
 • Zarządzanie sobą w czasie

Sprzedaż:

 • Trudna sprzedaż
 • Negocjacje problemowe

Firmy produkcyjne:

 • Mistrz i jego brygada

Szkolenia medialne dla kadry zarządzającej

Proponujemy swoje usługi w zakresie komunikacji z pracownikami, opierając się na procesach grupowych jakie powstają w danym systemie. Każda firma jest systemem i aby jej funkcjonowanie mogło Nasz trening łączy w sobie elementy wiedzy teoretycznej i praktycznej (warsztaty z dziennikarzami przy udziale trenerów biznesu oraz osób zatrudnionych w instytucjach zarządzania w sytuacjach kryzysowych).

 • Rola skutecznego przywództwa w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej
 • Komunikacja z mediami w sytuacji kryzysowej – wariant 1
 • Komunikacja z mediami w nagłej sytuacji kryzysowej – wariant 2